Vlooien - Algemeen


Levenscyclus van de vlo Wat zijn vlooien?

Zijdelings afgeplatte parasieten met springpoten
Vlooien zijn zijdelings afgeplatte parasieten met krachtige springpoten. Ze zijn voornamelijk in de zomer en de herfst het meest actief. Bij binnenshuis gehouden dieren is deze seizoensgebondenheid natuurlijk van minder belang en kan de vlo het hele jaar door actief zijn. Alhoewel er verschillende soorten vlooien bestaan is het vooral de kattenvlo die wij veel zien bij alle katten en honden. De naam vindt zijn oorsprong aan het feit dat deze type vlo het eerst bij de kat werd gevonden. Daarnaast bestaan onder andere ook nog de hondenvlo en de konijnenvlo, maar deze worden minder vaak bij onze huisdieren aangetroffen. Het onderscheid tussen de verschillende soorten vlooien kan met de microscoop waargenomen worden.

Doordat vlooien jeuk veroorzaken zijn het heel vervelende beestjes. Daarnaast kunnen ze ook lintwormen naar mens en dier overbrengen. Het ergste van vlooien is dat besmettingen moeilijk te bestrijden zijn. Een goede preventie is dus belangrijk om vervelende en hardnekkige vlooienfecties te voorkomen.


Om de vlooienbestrijding goed te kunnen begrijpen is belangrijk de levenscyclus van de vlo te kennen. Deze kennis vormt namelijk een belangrijke basis om vlooieninfecties efficiënt te kunnen behandelen en voorkomen.

Vlooiencyclus: de ontwikkeling van ei tot volwassen vlo
De volwassen vlo is een parasiet die zonder de gastheer slechts enkele dagen kan overleven. Voor het overleven en de voortplanting is een regelmatige bloedmaal dus nodig. De vrouwelijke vlo legt gedurende een periode van verschillende weken honderden eieren. Deze eieren vallen van de gastheer af en worden in de omgeving verspreid. Daar zullen de eieren zich tot larven ontwikkelen. De larven zijn rupsachtige beestjes die zich in de omgeving op donkere plaatsen verstoppen. Ze leven daar voornamelijk van afval en ontlasting van de volwassen vlooien die nog veel onverteerd bloed bevat. De larve vormt tenslotte een coccon waarin ze zich tot nymfe en volwassen vlo ontwikkelt. Dit wordt ook wel de pop genoemd. In dit stadium zijn vlooien heel resistent, wat hem toelaat tot een jaar te overleven. De volwassen vlo komt actief uit het popomhulsel als ze door grondtrillingen voelt dat er een geschikte gastheer in de buurt is. De totale ontwikkelingstijd van ei tot volwassen vlo duurt bij optimale omstandigheden 20 tot 30 dagen.

Vlooieninfectie
Door hun lange overlevingsduur vormen de jonge vlooien in hun cocon, de poppen, in de omgeving de belangrijkste besmettingsbron voor honden en katten. Weliswaar kunnen vlooien met hun krachtige springpoten goed springen, toch komt het zeer zelden voor dat een volwassen vlo van het ene naar het andere dier overspringt. Wel is het mogelijk dat honden en katten elkaar via direct contact besmetten.


Waarom behandeling moeilijk kan zijn en preventie belangrijk is

De overlevingsstrategie en voortplanting van de vlo maakt dat behandeling moeilijk kan zijn. Tegen de tijd dat wij mensen namelijk merken dat onze hond of kat vlooien heeft zijn we meestal al te laat. De vlooien hebben ondertussen al honderden eitjes kunnen leggen en deze eitjes zijn door het hele huis verspreid om in intervallen te ontpoppen in een nieuwe plaag. Om een beetje een indruk van de situatie te krijgen: 1% van de vlooienpopulatie zit op het dier zelf, terwijl de overige 99% zich in de omgeving bevindt. Dit betekent dat bij 1 vlo op uw huisdier er 100 vlooien in de vorm van eitjes, larven en poppen in de omgeving aanwezig zijn. Bovendien kunnen deze jonge vlooien zeer moeilijke leefomstandigheden overleven en zodoende nog lang voor problemen zorgen. Eens een besmetting in huis is ontstaan, is deze dus nog maar moeilijk volledig te bestrijden. Dat maakt een vlooienbehandeling soms zo frustererend wanneer de behandeling onvolledig is geweest, bijvoorbeeld als de immature stadia in de omgeving onvoldoende zijn meegenomen in de behandeling en vlooieninfecties daardoor steeds weer blijven terugkeren.

Bij zowel behandeling als preventie neemt de omgeving een belangrijke plaats in. Voor de behandeling is meestal een vast protocol voor handen, welke u uiteraard op onze website kunt terugvinden. Voor de vlooienpreventie bestaan er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de levenswijze van uw huisdier en dus het infectierisico.