Verzorging konijn - Huisvesting


Gezelschap
Konijnen hebben graag gezelschap van andere konijnen en kunnen niet zo goed de hele dag alleen zijn. Als u veel van huis bent is het daarom beter om twee konijnen te nemen. Ze hoeven niet bij elkaar te zitten, zolang ze elkaar kunnen zien is dat voldoende. Indien u toch liever twee konijnen in hetzelfde hok wilt kunt u het beste twee jonge konijnen, liefst uit hetzelfde nest, nemen. De kans dat de karakters tussen beide konijnen gaat botsen is dan zo klein mogelijk. Twee rammen, ongeacht ze uit hetzelfde nest komen of niet, kunnen niet samen in een hok gehouden worden. Zodra de mannetjes volwassen zijn gaan ze namelijk zeker vechten. Indien kleine konijntjes niet gewenst zijn kunnen vrouwtjes en mannetjes beter apart gehouden worden.


Binnen of buiten
Konijnen kunnen zowel binnen als buiten gehouden worden. Een konijn dat gewend is om altijd buiten te zijn, kan in de winter ook goed de kou verdragen. Het is echter wel belangrijk om bescherming tegen regen en frisse wind te bieden en te zorgen dat het water in de winter niet bevriest. Een konijn dat buiten gehouden wordt dient zodoende een dikke bedding en een schuilplaats te hebben. Wanneer u slechts een konijn heeft kunt u het beste het dier binnen houden. Binnen heeft het konijn namelijk gezelschap van mensen, buiten zou het sociale dier vereenzamen.

Te klein konijnenhok

Buitenhokken en konijnenrennen
De commercieel verkrijgbare buitenhokken zijn vaak te klein en bieden te weinig bewegingsvrijheid waardoor het niet meer aan de huidige normen van dierenwelzijn voldoet. Mocht u een konijn toch in een eigenlijk te klein buitenhok huisvesten, zorg dan dat uw konijn af en toe buiten het hok kan wandelen. Dat kan binnen, maar dan moet er wel rekening mee gehouden worden dat konijnen bijvoorbeeld aan snoeren en elektriciteitsdraden kan gaan knabbelen. Een andere optie is om het konijn buiten in de tuin vrij of in een ruime ren te laten rondlopen. Zet de ren echter nooit in volle zon en zorg dat het deels overdekt is zodat het konijn kan schuilen. Het konijnenhok zelf moet daglicht binnen kunnen laten en een apart afgesloten slaapgedeelte hebben. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat een buitenhok een verhoogd gedeelte heeft zodat er altijd een droog bodemgedeelte is. Plaats een konijnenhok ook altijd op een tochtvrije plaats en uit de directe zon.

Een modern buitenhok biedt wel voldoende bewegingsruimte voor het konijn. Een aangepast kippenhok met een ren kan bijvoorbeeld al voldoende ruimte bieden. Er bestaan echter ook moderne buitenhokken met konijnenren die wel voldoende ruimte voor het konijn bieden.

Konijnenkooi voor huiskonijnen
Als een konijn binnen gehouden wordt kan als huisvesting een konijnenkooi gebruikt worden. Deze moet wel voldoende groot zijn. Een groot konijn heeft dus een grotere kooi nodig dan een dwergkonijntje. Ook wanneer meer dan een konijn in de konijnenkooi verblijven dient de kooi groter te zijn. Caviakooien zijn vanwege een beperkte omvang dus ongeschikt. Het is daarbij noodzakelijk dat het konijn minimaal drie uur per dag vrij kan lopen. Dit mag bij voldoende warm weer buiten zijn. Wanneer een konijn binnen rondloopt moet men echter rekening houden dat het konijn niet aan kabels en elekticiteitsdraden kan gaan knabbelen.

Konijnenhok voor binnen Er bestaan verschillende soorten konijnenkooien, waarbij een kooi dat uit traliewerk bestaat verreweg de beste is. Een dergelijke kooi heeft een traliewerk bovenkant met een bovenklep en een deurtje aan de voorzijde. Kooien met een gesloten kunststof kap met een traliewerken schuif is heel handig voor de eigenaar, omdat er vrijwel niets uit gemorst kan worden. Maar zo'n kooi is zeer konijnonvriendelijk en absoluut af te raden. Door de geslotenheid ervan kan de temperatuur in de kooi namelijk snel oplopen. Urinedampen concentreren zich onder de kap waardoor een konijn snot kan krijgen. Tenslotte belemmert de dichte kap het contact van het konijn met het gezin.

Ook moet men erop letten dat een kooi voldoende hoog is. Een te lage kooi waardoor een konijn niet helemaal rechtop kan zitten kan tot vergroeiingen van de rug leiden.

Een binnenkooi kan het beste op een lage plek staan. Een klein stukje boven de grond, zodat het konijn zelf in en uit de kooi kan gaan. Dit bevordert het tam en zindelijk worden. Zet de kooi niet vlak onder een open raam of voor de verwarming, niet midden in de zon en al zeker niet op de tocht. Door oververhitting kan een konijn sterven en van tocht wordt het ziek. Kies een rustige plek waar niet steeds langsgelopen wordt, maar waar het dier toch volop contact met het gezin heeft.

Een konijn is overigens goed zindelijk te maken en kan zelfs geleerd worden om de behoefte op de kattenbak te doen. Zolang de kooi goed schoon gehouden wordt verspreiden de konijnen nauwelijks luchtjes.


Bodembedekking
Als bodembedekking kan in het konijnenverblijf onder andere stro, zaagsel en houtvezel gebruikt worden. Stro isoleert wel beter en een konijn kan er ook wat aan knabbelen. Onder de bodembedekking mag ook een laag krantenpapier gelegd worden. Dit maakt de bodem minder glad en bovendien wordt de wekelijkse schoonmaakbeurt daardoor wat gemakkelijker. Als een konijn wat krantenpapier eet is dan niet erg.


Drinkfles, voerbak en hooiruifje
In de huisvesting van het konijn dient een drinkfles opgehangen te worden. Het water in deze drinkfles dient dagelijks ververst te worden en minimaal 1 maal per week goed schoongemaakt te worden. De voerbak dient voldoende zwaar te zijn zodat het konijn zijn voerbak niet kan omstoten. Uiteraard dient de voerbak zelf ook wekelijks goed schoongemaakt te worden. Een groot deel van de dagelijkse voeding van het konijn bestaat uit hooi. Om te voorkomen dat dit hooi door urine en ontlasting vies wordt dient het in een ruif gedaan te worden.


Het schoonmaken van het konijnenhok
De ontlasting dient dagelijks verwijderd te worden. Konijnen kiezen vaak een bepaalde plaats binnen het hok uit waar ze hun grote en kleine behoefte doen. Door op die plaats een plastic driehoekbak of een kartonnen doos te plaatsen wordt de dagelijkse schoonmaak een eenvoudig en snel klusje. Een keer per week dient het hele verblijf goed verschoond te worden en van een nieuwe bedding voorzien te worden.


Reismandje
Een reismandje is het liefst wat aan de krappe kant zodat het dier meer steun heeft van de wandjes. Daardoor is de kans kleiner dat het konijn tijdens een reis een pootje breekt of zich op een andere manier verwond. Daarom dient er ook een flinke laag hooi aanwezig te zijn in het reismandje.