Verzorging hamster


Hamster Er zijn verschillende hamstersoorten en elk soort heeft zijn eigen kenmerken en behoeftes waardoor ook de verzorging per hamstersoort verschilt. Voordat we dus de echte verzorging kunnen bespreken is het goed om eerst bij de verschillende hamstersoorten stil te staan.

Syrische hamster
Als huisdier is de Syrische hamster zonder meer het populairst. Omdat deze hamsters met de oorspronkelijke vachtkleur tegenwoordig niet meer zo veel voorkomen, is de naam 'goudhamster' vervallen en zijn de dieren vernoemd naar hun land van herkomst, namelijk de woestijngebieden in Syrië. Syrische hamsters zijn solitair levende dieren. Ze kunnen elkaar erg toetakelen als er geen ontsnappingsmogelijkheden zijn. Als de omgevingstemperatuur lange tijd onder de 10 graden blijft en ook als de dagen korter worden, gaan Syrische hamsters in winterslaap. Ze hebben de winterslaap overigens niet nodig om gezond te blijven. Bij hamsters die in de winter in verwarmde kamers worden gehouden wordt de winterslaap zelden waargenomen.

Russische dwerghamster
De Russische dwerghamster is de populairste kortstaart-dwerghamster en wordt ook wel de Siberische dwerghamster genoemd. Ze zijn vrij rustig en zijn in vergelijking met andere hamsters overdag wat meer actief. Ze leven in kleine groepjes en hebben daardoor graag wat gezelschap van andere soortgenoten. Om de natuur na te bootsen kan het beste één mannetje bij één of meerdere vrouwtjes geplaatst worden. Als nestjes niet zijn gewenst wordt het beste twee mannetjes bij elkaar geplaatst in afwezigheid van vrouwtjes in de buurt. De dieren kunnen het best op jonge leeftijd bij elkaar gezet worden. Ze springen niet, zijn niet zo actief en zijn ook geen goede klimmers. Ze nemen overigens geen winterslaap.

Roborovski dwerghamster
Deze kortstaart-dwerghamster komt uit het woestijnachtige gebied van het zuiden en westen van Mongolië. Het zijn hamsters die in paren of groepen leven en dus erg gesteld zijn op wat gezelschap. Ze zijn heel levendig en beweeglijk, maar het zijn geen goede klimmers en kunnen niet hoog springen.

Campbelli dwerghamster
Deze dwerghamster komt oorspronkelijk uit het noorden van Mongolië en china. Het zijn geen echte klimmers en zijn gesteld op wat gezelschap.

Chinese dwerghamster
De Chinees dwerghamster behoort tot de langstaart-dwerghamsters die oorspronkelijk uit het noorden van China komt. Het zijn uitgesproken klimmers en heel levendige dieren. Ze dienen, net zoals de Syrische hamster, solitair gehouden te worden. Ze zijn namelijk bepaald niet vriendelijk tegen hun soortgenoten, maar wel heel vriendelijk tegen hun verzorger.


Huisvesting
Als huisvesting is een kooi of een glazen bak geschikt. Voor de klimmers onder de hamsters kan het beste voor een kooi met horizontale spijlen gekozen worden. Bij een glazen bak moet erop gelet worden dat de kooi niet op een warme plek staat en dat de ventilatie voldoende is. Bij de springende hamsterrassen dient bovendien ook aan een goed ventilerend deksel gedacht worden. Erg actieve hamsterrassen hebben vaak een iets grotere kooi nodig.

Als bodembedekking zijn houtschaafsels (geen dennenhout), hooi en inktvrij papier geschikt. Als er geen slaaphokje in de huisvesting gezet wordt dient de bodembedekking dik genoeg te zijn zodat de hamster zelf een slaapholletje kan maken. Een geschikt slaaphokje kan bestaan uit een echt hamsterhuisje dat in de winkelverkrijgbaar is, een kartonnen doosje, een omgekeerde bloempot of een houten vogelhuisje. Hamsters zijn heel zindelijke dieren en zullen in hun verbrlijf één tot twee plekjes uitkiezen waar ze hun urine deponeren. In deze toilethoekjes kan men ook wat kattenkorrels leggen dat de urine goed absorbeert.

De meeste hamsterrassen hebben ook wat beweging nodig. Dit kan door een metalen loopradje in het verblijf te plaatsen. Let er wel op dit radje weg te halen indien jonge hamsters aanwezig zijn. Hamsters die een dwangneurose ontwikkelen en de hele dag in het loopradje lopen kunnen zich dusdanig uitputten dat het beter is het loopradje maar gedurende een aantal uren per dag beschikbaar te stellen. Heel nieuwsgierige hamsters zijn bovendien ook heel blij met speeltjes zoals een leeg keuken/wc-rolletje, grillig gevormde stenen of een strak gespannen sisaltouwtje.

Meestal volstaat het om het verblijf wekelijks schoon te maken. De toilethokjes worden echter het best om de 2 tot 3 dagen schoon gemaakt. Inspecteer bovendien ook dagelijks het slaaphokje op bedorven etensresten en ververs dagelijks het drinkwater.


De dagelijkse voeding
Een goede dagelijkse voeding is nodig om gezond te kunnen blijven.

Hooi
Het grootste deel van de voeding bestaat uit hooi. Dit moet voldoende gegeven worden en de hele dag beschikbaar staan. Het hooi dient het liefst stofvrij te zijn.

Hamstervoeding
Een goed commercieel voeder voor hamsters bevat weinig zonnepitten, weinig geperst gras en weinig pinda's. De meeste knaagdierenmengsels zijn geschikt voor hamsters.

Verse groente en fruit
De meeste hamsterrassen zijn van oorsprong in de natuur een karig menu gewend. Daarom moet opgepast worden met het geven van groente en fruit om diarree te voorkomen. Geef dagelijks alleen een paar kleine stukjes groente- en fruitsoorten die weinig vocht bevatten. Een klein stukje appel, wortel of broccoli is geschikt. Groente en fruit vormen overigens geen essentieel onderdeel in de voeding van de hamster.

Dierlijke eiwitten
Ook dierlijke eiwitten vormen geen essentieel onderdeel in de voeding van de hamster, maar de diertjes vinden het wel heel smakelijk. Één tot twee keer per week kan een honden- of kattenbrokje gegeven worden, maar ook (gedroogde) insecten, wat meelwormen of buffalowormen zijn geschikt.

Knaagmateriaal
Om in de knaagbehoefte te voorzien dient voldoende hooi aanwezig te zijn. Daarnaast is het ook aan te raden om een takje wilgenhout of een knaagsteen te geven.

Drinkwater
Het drinkwater kan het beste in een glazen flesje gegeven worden.


Waar ook nog aan gedacht moet worden...
Verder is het ook belangrijk om geregeld de nageltjes te knippen als ze te lang zijn. Hamsters die slapen moeten altijd met rust gelaten worden. Hamsters hebben overigens weinig dieptezicht zodat opgepast moet worden dat ze niet kunnen vallen als ze ergens overheen lopen.


Voortplanting

Syrische hamster
De Syrische hamster wordt gemiddeld 2-3 jaar oud. De diertjes zijn vanaf 4-5 weken vruchtbaar, maar de beste leeftijd voor de eerste dekking is op 4 maanden. De vrouwtjes staan een keer in de 4 dagen een dekking door het mannetje toe. Het vrouwtje gaat bij het aaien over de rug dan stilstaan met het staartje wat omhoog. Ze kan dan bij een mannetje geplaatst worden of beiden in een onbekende omgeving gebracht worden. Het mannetje mag in geen geval bij het vrouwtje gezet worden. Na de dek worden het mannetje en vrouwtje weer apart gezet. De draagtijd bedraagt 16 dagen. De jongen zijn nestblijvers en worden dus naakt en blind geboren. Tijdens de zoogperiode moet voor zoveel mogelijk rust gezorgd worden omdat stress tot kannibalisme kan leiden. Beperk daarom het verschonen van de kooi en het verversen van de voeding tot een minimum. Het nest kan beter niet aangeraakt worden omdat een onbekende geur van het nest ook stress bij de moeder kan geven. Als het nesthokje verschoond moet worden kan men het best de moeder met wat lekkers in een ander nestje lokken en verplaatst men de jongen zonder ze aan te raken. Het spenen gebeurt op 4 weken.

Russische dwerghamster
De Russische dwerghamster wordt gemiddeld 2-3 jaar oud. De diertjes zijn vanaf 4-5 weken vruchtbaar. De vrouwtjes worden het best pas vanaf 3 maanden gedekt. Het vrouwtje is één keer in de 4 dagen vruchtbaar. Het mannetje mag gedurende de dracht en de zoogperiode bij het vrouwtje blijven. De draagtijd bedraagt 19 dagen waarna 4-6 jongen geboren worden. Tijdens de zoogperiode moet het nest zoveel mogelijk met rust gelaten worden omdat stress kannibalisme in de hand werkt. Vanaf de leeftijd van 2 weken gaan de jongen hun omgeving verkennen en vaste voeding opnemen, als ze 3 weken oud zijn drinken ze geen melk meer. Op 4 weken leeftijd worden de jongen gespeend. Na het spenen is al snel weer een nieuwe dracht mogelijk.

Roborovski dwerghamster
De Roborovski dwerghamster wordt gemiddeld 1-2 jaar oud. Deze dwerghamsters hebben niet zo'n goede voortplanting. Enerzijds komt dit doordat de dieren erg kieskeurig zijn wat partnerkeuze betreft. Anderzijds is het ook zo dat de vrouwtjes meestal pas na de wintermaanden hun eerste nestje krijgen. De draagtijd bedraagt 21 dagen. De jonge dieren worden op 5 weken gespeend.

Campbelli dwerghamster
De Campbelli dwerghamster wordt gemiddeld 2-3 jaar oud. Ze zijn geslachtsrijp op 1,5 maand ouderdom. Het vrouwtje wordt het best pas op de leefijd van 3 maanden voor het eerst gedekt. Net zoals andere hamsters is het vrouwtje één keer in de 4 dagen bronstig. De Campbelli dwerghamsters houden er min of meer een monogaam leven op na. De dracht duurt 18 dagen waarna gemiddeld 5 jongen geboren worden. De jongen wegen bij de geboorte 2 gram en zijn zogenoemde nestblijvers. Na 2 weken zijn ze behaard, gaan de ogen open, gaan ze de omgeving verkennen en eten ze al een hapje mee. Op 3 weken leeftijd drinken ze geen melk meer en worden tenslotte op 4 weken gespeend. Het mannetje speelt een rol bij het grootbrengen dus tijdens de zoogperiode dient het mannetje aanwezig te blijven bij het nest.

Chinese dwerghamster
De Chinese dwerghamster wordt gemiddeld 2-4 jaar oud. De diertjes zijn vanaf de leeftijd van 4 weken vruchtbaar, maar het vrouwtje wordt het best pas op 2 maanden het eerst gedekt. De bronst vindt één keer in de 4 dagen plaats. Op dat moment wordt het vrouwtje bij het mannetje gezet en wordt na de dek het mannetje ook weer apart gezet. De draagtijd bedraagt 21 dagen. Er worden gemiddeld 6 naakte en blinde jongen geboren. Tijdens de zoogperiode dient voor zo veel mogelijk rust gezorgd worden. Na 2 weken gaan de jongen hun omgeving verkennen en op 4 weken worden ze gespeend.