Vaccinatieschema's


Algemeen vaccinatieschema
De meeste huisdieren leven onder dezelfde omstandigheden waardoor een algemeen vaccinatieschema voor veel huisdieren van toepassing is. De schema's die wij hanteren zijn enerzijds gebaseerd op de algemeen heersende epidemiologie van virologische ziekten bij onze huisdieren en anderzijds op de beschermingsduur die de door ons gebruikte vaccins garandeert. Deze vaccinatieschema's kunt u per diersoort op onze website uiteraard terugvinden.

Individueel vaccinatieschema
Afhankelijk van de levenssituatie en bijbehorende infectierisico kan er afgeweken worden van het algemene vaccinatieschema. Zo hebben bijvoorbeeld binnenhuiskatten een lagere kans om door virussen geïnfecteerd te worden, terwijl honden die naar de hondenschool gaan een hoger risico op virale infecties hebben. Dit kan niet alleen een invloed hebben op hoe vaak er wordt gevaccineerd, maar ook waartegen er wordt gevaccineerd. Een vaccinatie gebeurt bij ons dus altijd op maat. Zo is het mogelijk om een optimaal vaccinatiebeleid te voeren waarbij zo min mogelijk gevaccineerd wordt en de dieren alleen tegen datgene worden ingeënt waar zij een risico op infectie lopen. Bij de algemene vaccinatieschema's wordt hier meer uitleg over gegeven.Honden Katten Konijnen Fretten