Ontworming - Algemeen

pup rent in het gras Onze huisdieren houden er een heel andere levensstijl dan mensen op na waardoor wormbesmettingen bij onze honden en katten geregeld voorkomen. Ze dragen bijvoorbeeld geen schoenen, maar komen wel op plaatsen waar andere honden en katten hun behoefte hebben gedaan. Na een grote boodschap wassen ze hun pootjes niet en als ze dat al wel doen dan wassen ze zich met hun tong...

Door de levensstijl van honden en katten is de kans op wormbesmettingen dus groot. Veel worminfecties verlopen, doordat ze geen zichtbare verschijnselen geven, geheel onopgemerkt. Wanneer een wormbesmetting niet behandeld wordt kunnen na verloop van tijd toch gezondheidsproblemen bij huisdieren ontstaan en loopt u bovendien ook zelf het risico om besmet te raken.

De volwassen wormen die in de darm van een besmette hond of kat leven produceren namelijk dagelijks honderden tot duizenden eitjes die via de ontlasting in de buitenwereld terecht komen. Hierdoor wordt de omgeving besmet waardoor andere huisdieren, maar ook de mens, besmet kunnen raken. Zo blijkt uit onderzoek dat 10 tot 15% van de bevolking besmet is met honden- en/of kattenspoelwormen. Doordat de omgeving van het dier met wormeieren besmet raakt wordt daarnaast de infectie bij het dier in stand gehouden of kan deze zich zelfs uitbreiden naar een grotere infectie. In dat laatste geval kunnen er uiteindelijk klachten ontstaan.


Periodiek ontwormen en hygiëne
Helaas is het onmogelijk om onze huisdieren compleet wormvrij te houden. Wat we wel kunnen doen is zorgen voor een zo laag mogelijke infectiedruk zodat de kans op grote infecties bij het dier zelf, maar ook besmettingen voor andere dieren en de mens, kleiner wordt. Daarbij zijn een aantal zaken belangrijk.

Periodiek ontwormen
Soms wordt onterecht verondersteld dat met een periodieke ontworming een infectie met wormen helemaal voorkomen kan worden. Dat is niet het geval. Het doel van een periodieke ontworming is om eventuele volwassen wormen die in de darm aanwezig zijn af te doden, waardoor ook de hoeveelheid wormeieren in de ontlasting aangepakt wordt. Op zijn beurt zorgt dit er dus voor dat de infectiedruk wordt verlaagd. Als er geen eieren meer uitgescheiden worden kan er namelijk ook geen infectie meer verspreid worden. Een periodieke ontworming kan een wormbesmetting dus niet voorkomen, maar zorgt er wel voor dat er geen ernstige wormbesmetting over de tijd bij het dier kan ontstaan en verlaagt ook de kans op worminfecties voor andere dieren en mensen.

Onze ontwormingsadviezen
Pups worden gedurende de eerste levensmaanden een aantal maal ontwormd, namelijk op de leeftijd van 2, 4 en 6 weken en 2, 4 en 6 maanden. Dit om de reden dat spoelworminfecties op deze leeftijd zeer veel voorkomen. Ook voor kittens geldt eenzelfde advies, maar dan op de leeftijd van 3, 5 en 7 weken en vervolgens maandelijks tot de leeftijd van 6 maanden. Meer achtergrondinformatie over deze ontwormingsadviezen kunt u uitgebreid op onze website vinden.

Voor volwassen honden en katten luidde tot voor kort het advies om 2 tot 4 keer per jaar te ontwormen. Omdat geen enkele hond of kat in dezelfde levenssituatie leeft, kon het met dit advies zijn dat sommige dieren te weinig of te vaak werden ontwormd.

Logo ESCCAP De ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) is een non-profit organisatie welke dierenartsen nuttige informatie verstrekt. Onlangs heeft de ESCCAP een richtlijn opgesteld waarin onze honden en katten, op basis van de leefomstandigheden en gedrag, in vier groepen (A, B, C en D) worden verdeeld. Met deze richtlijn wordt te veel of te weinig ontwormen beter voorkomen dan met de oude richtlijn. Volg het onderstaande keuzediagram en u kunt vinden in welke risicogroep uw huisdier valt en welk ontwormadvies daarbij past.


Keuzediagram ontwormen ESCCAP

RISICOGROEP A: 1-2 keer per jaar ontwormen
RISICOGROEP B: 4 keer per jaar ontwormen
RISICOGROEP C: meer dan 4 keer per jaar ontwormen, afhankelijk van de mate van opname van rauw vlees/prooidieren
RISICOGROEP D: maandelijks ontwormenOntwormen geen pretje? Er bestaan tegenwoordig veel alternatieven voor meerdaagse kuren met vieze tabletten.
Ontwormen is niet altijd een pretje. Gelukkig zijn er ondertussen een aantal nieuwe ontwormingsproducten op de markt gekomen die niet alleen voor de hond en kat heel diervriendelijk zijn, maar ook rekening houden met het toedieningsgemak voor het baasje. Voorbeelden zijn smakelijke kauwtabletten die als een beloning of traktatie gegeven kunnen worden en waarbij een eenmalige toediening voldoende is. Voor katten zijn er zelfs ontwormingsdruppels beschikbaar die in de nek aangebracht kunnen worden, net zoals een ontvlooiingsmiddel dus.


Hygiëne
Naast ontworming is ook een goede hygiëne belangrijk om het risico van overdracht van darmparasieten tussen dieren onderling en van dier naar mens te minimaliseren. Het dagelijks verwijderen van ontlasting uit de kattenbak en het opruimen van hondenpoep zijn goede voorbeelden. Het verplaatsen van ontlasting naar een centrale plaats onder een boom of struik is overigens niet voldoende, omdat ook hier andere dieren en mensen met de ontlasting in aanraking kunnen komen. Bovendien zorgt een maaibeurt van de gemeente er voor dat de ontlasting over het hele grasveld wordt verspreid. Ontlasting in het putje gooien is ook niet de bedoeling aangezien het niet in het riool maar in de regenwaterafvoer terecht komt, wat uiteraard niet de bedoeling is. Gebruik dus gewoon een hondenpoepzakje en gooi de ontlasting thuis in de grijze afvalbak bij het overige restafval. Verder is het aan te raden om zandbakken voor kinderen buiten gebruik goed af te sluiten en bij het tuinieren handschoenen te dragen of de handen goed te wassen.