Chipverplichting pups per 1 april 2013Per 1 april 2013 geldt er een chip- en registratieverplichting voor alle pups die vanaf dat moment geboren worden en voor honden die vanaf dat moment ingevoerd worden uit het buitenland. Dit besluit draagt bij aan de doelstelling van het kabinet om het dierenwelzijn te verbeteren en misstanden in de dierfokkerij en -handel aan te pakken.


De wetgeving Identificatie & Registratie voor honden


Alle pups die vanaf 1 april 2013 geboren worden dienen binnen 7 weken na de geboorte gechipt te zijn en door de eigenaar/fokker binnen 8 weken na de geboorte geregistreerd te worden bij een aangewezen databank. Fokkers zijn verplicht om zelf de eerste registratie van de pup op hun eigen naam te zetten, ook al is de pup op papier al verkocht. Het chippen mag worden gedaan door een dierenarts of door beroepsmatige chippers. Zij mogen echter geen eigen honden chippen. Dus een fokker mag zijn eigen honden niet zelf van een chip voorzien.

Chipverplichting LICG Wat betekent dit voor de verkopers van honden?
Wanneer u een pup of hond die vanaf 1 april 2013 geboren is verkoopt, dient u zich aan het bovenstaande te houden, geeft u de koper een bewijs van registratie mee en vertelt u de koper dat deze de hond binnen 14 dagen dient te registreren. Binnen 14 dagen na verkoop moet u uw eigen registratie afmelden bij de databank.

Wat betekent dit voor de kopers van een pup of hond?
Als u een pup of hond koopt die vanaf 1 april 2013 in Nederland geboren is, dient u zich ervan te verzekeren dat de fokker de hond heeft laten chippen en registreren. Vraag daarom bij aankoop van een hond om een bewijs van registratie zodat u weet dat de hond gechipt en geregistreerd staat. Als u een pup koopt die niet door de fokker gechipt en/of geregistreerd is, dan zijn zowel u als de verkoper in overtreding. Binnen 14 dagen na aankoop moet u de registratie op uw naam laten zetten bij een aangewezen databank.


Voor eigenaars van honden geboren vanaf 1 april 2013 geldt het volgende:
Gedurende het hele leven van de hond dienen alle veranderingen in de geregistreerde gegevens aan de databank te worden doorgegeven. Dit houdt in dat, wanneer bijvoorbeeld de hond naar een nieuwe eigenaar gaat, verhuist, uw telefoonnummer wijzigt of van een andere belangrijke wijziging sprake is, u verplicht bent deze verandering steeds binnen 14 dagen door te geven aan de databank waar de hond geregistreerd staat. Als u de hond overdraagt aan een nieuwe eigenaar moet u de registratie binnen 14 dagen stopzetten. De nieuwe eigenaar moet binnen 14 dagen zelf de hond op zijn naam registreren.

Als uw hond komt te overlijden of als definitief vermist wordt beschouwd, dient u de registratie binnen 14 dagen te beëindigen.


Wetgeving rond de identificatie en registratie bij het importeren van honden.
Alle honden die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, dus ongeacht de leeftijd, moeten binnen 2 weken na aankomst in Nederland door de persoon die de hond importeert (d.i. de eerste houder) te worden geregistreerd. De hond moet overigens al gechipt zijn om Nederland in te mogen. Het is overigens aan te bevelen dat in het buitenland gebruik gemaakt is van een microchip die voldoet aan de ISO normen 11784 en 11785. Indien uw hond uit het buitenland een chip heeft die niet aan de ISO normen voldoet dient u zelf een chipreader aan te schaffen waarmee de chip kan worden afgelezen. De registratieplicht geldt overigens niet voor honden die korter dan 3 maanden in Nederland verblijven.Hoe zit het met de bescherming van de privacy?

Op de gegevens die aan de huisdierendatabase worden verstrekt berust de Wet bescherming persoonsgegevens. De databank is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar het Ministerie van Economische Zaken te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op te sporen. Als er inspecties plaatsvinden zal ook gecontroleerd worden op de chip- en registratieverplichting. Andere personen hebben geen toegang tot deze gegevens. Gemeentes kunnen en mogen deze gegevens dus niet gebruiken voor het opsporen van hondenbezitters die geen hondenbelasting betalen.

Als u wilt dat de databank het chipnummer van uw hond openstelt, zodat als uw hond zoek raakt, de vinder kan nagaan waar hij thuishoort, dan moet u de databank daar eerst toestemming voor geven.Hoe wordt gecontroleerd op naleving van de wetgeving?

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat handhaven op de verplichting tot chippen en registreren van honden. U bent in overtreding wanneer u zich niet houdt aan de verplichte identificatie en registratie. Wie zich niet aan de regels houdt riskeert een boete.Meer informatie

De wetgeving zelf, het Besluit identificatie en registratie van honden en Regeling identificatie en registratie honden, kunt u vinden op de website van de Nederlandse overheid en de website van het LICG. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Chip je Dier, NVWA en Dienst Regelingen.

Uitgebreide informatie over de chip, het inbrengen van de chip en de registratie is overigens ook op onze website na te lezen.