DierenartsVAN KLEIN... NAAR GROOT...
Ik ben dierenarts Marly van Kessel. Geboren in Weert, maar opgegroeid in Budel. Als klein meisje groeide ik op in een gezin waar ook een aantal katten deel uit maakten van het huishouden. Alhoewel ik door de jaren heen natuurlijk inmiddels van een aantal van hen afscheid heb moeten nemen zijn katten nog altijd een onderdeel van mijn huishouden. Momenteel lopen er twee katten door mijn huis: Loulou en Nol.

Dieren boeiden me altijd. Ik weet nog goed hoe ik vroeger als kind in een boekje over de verzorging van katten zat te bladeren, gefascineerd kijkend naar plaatjes over de geboorte van kittens. Op latere leeftijd kwam er een koppeltje sierduiven bij en begon ik in de bibliotheek allerlei boeken te lenen over dieren, sommige waren ook een beetje te moeilijk, zoals boeken over ziektes die bij duiven konden voor komen.

Naar school gaan en leren heb ik altijd leuk gevonden. Na de basisschool ging ik daarom naar het VWO Atheneum op het Bisschoppelijk College in Weert. Ik had toen nog geen voorkeur voor wat ik later zou gaan studeren, maar vakken als biologie en scheikunde boeiden me en gaven mij het meeste plezier. Na lang wikken en wegen, daarbij terugkijkend naar mijn vroegste jeugdjaren, besloot ik dan toch maar mijn hart te volgen en aan de opleiding diergeneeskunde te beginnen. Aangezien ik aan de grensstreek met BelgiŽ woon koos ik ervoor om deze opleiding bij onze zuiderburen te gaan volgen.


OPLEIDING DIERGENEESKUNDE
De kandidatuurjaren (bachelor) van de opleiding diergeneeskunde volgde ik aan de Universiteit Antwerpen. Na deze drie jaren behaalde ik het diploma Kandidaat Dierenarts, waarmee ik voor de vervolgopleiding tot Dierenarts naar de faculteit Diergeneeskunde aan de UGent ging. Deze laatste 3 jaren van de opleiding waren de proefjaren (master). In deze jaren heb ik als student in de universitaire diergeneeskundige kliniek in Merelbeke de eerste ervaringen opgedaan. Alhoewel de opleiding breed is en alle diersoorten behandelt, heb ik gedurende dit traject, door te kiezen voor de optie kleine huisdieren met extra keuzevak bijzondere diersoorten, me toegelegd op de diergeneeskunde voor kleine gezelschapsdieren, zoals honden, katten, konijnen, knaagdieren, kippen, vogels en reptielen. Dit om de reden dat mijn interesses hierop het meest aansloten en het de sector zou zijn waar ik na mijn opleiding als dierenarts het liefst werkzaam wilde zijn. En zo behaalde ik, na een opleiding van 6 jaar, uiteindelijk het diploma Dierenarts in 2008.WERKEN ALS DIERENARTS
Na mijn opleiding ben ik vrijwel direct begonnen als zelfstandig dierenarts. Niet met een praktijk, maar door uitsluitend visites te verzorgen. Veel praktijken verzorgen deze service niet, terwijl er wel behoefte aan is. Bijvoorbeeld voor mensen zonder auto, mensen die door hun leeftijd of beperking slecht ter been zijn, mensen met een druk gezin of gewoon omdat niet alle huisdieren probleemloos een bezoekje naar of in de praktijk brengen. Door deze werkwijze ontbreken bovendien grote kosten voor een praktijk en personeel waardoor diergeneeskundige zorg, zoals de jaarlijkse vaccinatie van honden en katten, voor sommige mensen wat betaalbaarder gehouden kan worden. Aangezien ook deze dieren gebaat zijn met goede preventieve en curatieve diergeneeskundige zorg vind ik het erg belangrijk dat er ook goede, betaalbare alternatieven voorhanden zijn zodat zoveel mogelijk mensen hun dieren geneeskundige zorg kunnen geven.

Tijdens een consult neem ik graag de tijd voor een rustige benadering van het dier, een goed en volledig onderzoek en een helder gesprek met de eigenaar over de bevindingen en de behandelingskeuze. Ik denk dat dierenarts zijn uiteindelijk toch een beroep is waarbij vooral een goed contact met de baasjes centraal staat. Goede zorgt staat of valt namelijk niet alleen met een goede diergeneeskundige zorg, maar ook met de goede zorgen en inspanningen die baasjes aan hun dieren geven. Duidelijke communicatie met de eigenaar vind ik daarom erg belangrijk en na een consult moet de eigenaar niet met onbeantwoorde vragen achter blijven. Doordat ik aan huis kom ontwikkel ik bovendien met veel mensen met een huisdier een goede vriendschappelijke band, wat ik ook een prettige bijkomstigheid vind van de manier waarop ik als dierenarts werkzaam ben. Ik zie mijzelf eigenlijk als een betrokken huisarts voor dieren.

Vakgebieden binnen de diergeneeskunde die mij het meest interesseren zijn deze die het meest van belang zijn in het voorkomen en behandelen van ziekte bij honden, katten en konijnen. Dat gaat dus van de jaarlijkse vaccinatie tot het beste advies voor de periodieke ontworming, preventie van vlooien/teken en dagelijkse verzorging van het dier. Voorkomen is immers beter dan genezen, niet alleen voor het dier, maar ook voor de portemonnee. Daarom vind je op deze website dan ook heel veel informatie over deze onderwerpen en schenk ik ook op de Facebookpagina veel aandacht daaraan. Daarnaast spreekt de dermatologie mij erg aan. Huidproblemen zijn namelijk een veel gezien probleem bij honden en katten en zijn aan huis goed te onderzoeken en te behandelen.

Diergeneeskunderegister
Alle werkzame dierenartsen zijn wettelijk verplicht in het diergeneeskunderegister opgenomen te zijn. Mijn registratiegegevens zijn terug te vinden onder registratienummer 150247.


VRIJE TIJD
Mijn favoriete bezigheden in mijn vrije tijd zijn - naast uiteraard bijscholing in de vorm van zelfstudie of het volgen van nascholingen/webinars - het lezen van boeken, het luisteren van muziek, het kijken van films, het bezoeken van steden/musea en hardlopen.