Vaccinatieschema - Konijn

Sinds het voorjaar van 2012 zijn wij voor de vaccinatie van konijnen overgestapt op een nieuw vaccin dat in tegenstelling tot de oudere vaccins 12 maanden volledige bescherming tegen RHD en myxomatose biedt. Het gevolg is dat konijnen, net zoals honden en katten, nog maar 1 keer per jaar hoeven gevaccineerd te worden. De halfjaarlijkse vaccinaties en speciale konijnenspreekuren komen daardoor te vervallen. Het nieuwe vaccin is namelijk, in tegenstelling tot de oude vaccins, in flacons met 1 dosis verpakt. Een ander voordeel is dat de vaccinatie van konijnen door de komst van het nieuwe vaccin op jaarbasis bij ons zelfs voordeliger is geworden.


konijnen

Wat is Myxomatose en RHD?

Myxomatose en RHD zijn beiden virale konijnenziektes die bij huiskonijnen frequent gezien worden en die helaas in de meeste gevallen een fatale afloop kennen. Maatregelen kunnen het risico op besmetting minimaliseren, maar helaas biedt dat geen volledige garantie. Vandaar dat het voor zowel konijnen die binnen als buiten gehouden worden het advies is om konijnen via vaccinatie tegen deze ziektes te beschermen.

Uitgebreide informatie over myxomatose en RHD kunt u hier vinden.Vaccinatieschema konijnen

Een nieuw vaccin betekent uiteraard een nieuw vaccinatieschema. Konijnen kunnen vanaf de leeftijd van 5 weken met het nieuwe vaccin gevaccineerd worden, dat geldt ook voor dwergkonijnen waarbij met het oude vaccin uit veiligheidsoverweging pas vanaf de leeftijd van 12 weken kon worden gevaccineerd. De herhalingsvaccinatie is vervolgens jaarlijks.

Voor konijnen die voorheen met de oude vaccins zijn gevaccineerd of die een infectie met myxomatose hebben overleefd, kan het zijn dat de eerste vaccinatie met het nieuwe vaccin na 4 weken dient te worden herhaald. In de meeste gevallen blijft gelukkig een enkelvoudige vaccinatie voldoende. In onderstaand schema is hierover meer informatie te vinden. Het schema ziet er op een enkele oogopslag wellicht wat ingewikkeld uit, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. We zullen uitleggen hoe het precies zit.


Vaccinatieschema konijn


Nooit tegen RHD gevaccineerd, wel vaccinatie of infectie met myxomatose gehad
Is uw konijn ooit tegen myxomatose gevaccineerd, maar nooit tegen RHD? Of heeft uw konijn ooit een infectie met myxomatose doorgemaakt en is daarvan volledig genezen, maar is nooit tegen RHD gevaccineerd? Dan is het advies om de eerste vaccinatie met dit vaccin na 4 weken te herhalen, dit wordt ook wel boosteren genoemd. De reden hiervoor ligt in het feit dat myxomatose door een poxvirus wordt veroorzaakt, welke een immunosuppressief effect heeft en daardoor de seroconversie na vaccinatie tegen RHD kan afremmen. Om in deze situaties een volledige bescherming tegen RHD te kunnen garanderen dient de vaccinatie na 4 weken herhaald te worden.

Voor de meeste konijnen zal een eenmalige vaccinatie met het nieuwe vaccin gelukkig voldoende zijn
Dit om de reden dat de meeste konijnen, indien tegen myxomatose gevaccineerd, meestal ook tegen RHD zijn gevaccineerd. Bovendien overleeft een konijn zelden een infectie met myxomatose, zodat van deze situatie meestal nooit sprake is. Zodoende zal bij de overstap naar dit nieuwe vaccin bij de meeste konijnen een eenmalige inenting voldoende zijn.